Instalacja sygnalizacji włamania i napadu

Instalowane przez nas systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) zapewniają najwyższy standard zabezpieczenia, spełniając najbardziej skomplikowane wymagania stawiane przez osoby prywatne, banki i inne obiekty szczególnego ryzyka.

Systemy sygnalizacji włamania oparte są na czujkach wykrywających ruch w strefie objętej ich działaniem. W przypadku wykrycia ruchu czujki przekazują zarejestrowany sygnał do centrali alarmowej, która w zależności od tego, jak jest zaprogramowana, przekaże sygnał powiadamiający o intruzie na obszarze obiektu chronionego. Sygnał taki najczęściej przekazywany jest do tzw. Stacji Monitorowania Alarmów, do której podłączony jest system alarmowy danego obiektu. Stacja Monitorowania Alarmów, w przypadku odebrania sygnału o naruszeniu strefy chronionej, powiadamia o zaistniałym zagrożeniu słuzby ochrony, właściciela obiektu. Najczęściej w momencie wykrycia włamania, centrala uruchamia również sygnały akustyczno - optyczne na zewnątrz i wewnątrz chronionego obiektu. W profesjonalnych dedykowanych rozwiązaniach zabezpieczenia technicznego System Sygnalizacji Włamania i Napadu ( SSWiN) jest tylko jednym ze składników systemu bezpieczeństwa obiektu. Systemy Alarmowe Sygnalizacji Włamania i Napadu to bardzo skomplikowany zespół rozwiązań technicznych wymagający wdrożenia specjalnie opracowanych procedur i działań czynnika ludzkiego - dla skutecznej minimalizacji zagrożeń.

Zajmujemy się projektowaniem i montażem systemów alarmowych. Wykonujemy kompleksowe instalacje z zakresu systemów zabezpieczeń w oparciu o najnowsze technologie.

Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) to popularnie zwane systemy alarmowe. Ich podstawowym zadaniem jest wykrycie oraz poinformowanie o próbie kradzieży, włamania czy napadu, dzięki ochronie zarówno wnętrza obiektu, jak też obszaru zewnętrznego.

1. Centrala alarmowa – Centrala odbiera informacji od czujników interpretuje je i decyduje co zrobić. Powinna być umieszczona w obudowie z akumulatorem (awaryjne zasilanie) i schowana w miejscu ciężko dostępnym.
2. Czujniki informują centralę o obecności osób w danych pomieszczeniach. To oczy i uszy systemu. Jest kilkanaście rodzajów czujników. Odpowiedni dobór czujników gwarantuje poprawne wykrywanie intruzów na danym terenie.
3. Manipulator umożliwia wpisanie hasła i identyfikację osób wchodzących do obiektu.
4. Sygnalizatory zewnętrzne i wewnętrzne umożliwiają faktyczne alarmowanie optyczne i akustyczne.
5. Opcjonalnie można zainstalować moduł powiadomienia GSM, który będzie informował właściciela i osoby wskazane o stanie systemu alarmowego. A także umożliwi sterownie pewnymi funkcjami centrali, jest również możliwość podłączenia systemu alarmowego pod dowolną agencję ochrony.