System PPOŻ

Zadaniem nowoczesnych systemów sygnalizacji pożarowej (SAP) jest jak najszybsze wykrycie zagrożenia pożarowego, identyfikację miejsca jego powstania oraz informowanie o zaistniałym niebezpieczeństwie personelu i straży pożarnej. Wykrycie dymu przed pojawieniem się płomieni pozwala uniknąć ogromnych zniszczeń, strat materialnych, oraz umożliwia bezpieczną ewakuację ludzi. Instalacje SAP, umożliwiają wykrycie pożaru w początkowej jego fazie, co pozwala uratować życie ludzkie i mienie, oraz zapobiega katastrofom budowlanym. Bez względu jednak, na użyte elementy składowe, każdy profesjonalny system przeciwpożarowy oferuje podobny zestaw funkcji.

Zasadniczymi elementami każdego system wykrywania i sygnalizacji pożarowej są:

  • analogowe adresowalne centrale pożarowe
  • czujki pożarowe i ręczne ostrzegacze ROP
  • czujka optyczna dymu
  • czujka ciepła, nadmiarowo różniczkowa
  • czujka wielosensorowa dymu i ciepła  
  • ręczny ostrzegacz pożarowy ROP
  • urządzenia sygnalizacyjne
  • sygnalizator akustyczny